banner
banner1
banner2
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Techokary tehnologiýaly kärhana taslamasy

Bu taslama kompaniýa we hyzmatdaşlary tarapyndan deslapky gözlegleri we ösüşi başdan geçirdi.Taslama gatnaşýan “täze neýlon ýüplük önümçiliginiň ýokary netijeliligi we energiýa tygşytlaýjy taýýarlygy” bilen baglanyşykly synag enjamlary we ulgamy dizaýn edildi we taýýarlandy we Huaian Sinjia Nylon Co., Ltd. Huaiyin Tehnologiýa Institutynyň hyzmatdaşlyk merkezi synag önümçilik liniýasyny döretdi.Synag tabşyryşy tamamlandy.Häzirki wagtda synag göwrümli önümçilik we gözleg işleri dowam etdirilýär.Synag önümçilik liniýasy PA610 ak neýlon ýüplük we PA6 öndürmek üçin ulanyldy./ PA610 lukmançylyk tikiş önümi.Häzirki wagtda önümçilik liniýasy degişli şäher häkimlikleriniň daşky gurşawa ýetirýän täsirine baha berdi we degişli önümler Huai'an Ylym we Tehnologiýa Býurosy tarapyndan ýokary tehnologiýaly önümler hökmünde kesgitlenildi.

biziň işimiz

mysallarymyzy görkezýär

 • Kompaniýamyzyň we kooperatiw bölümlerimiziň synag önümçilik liniýasy

  Kompaniýamyzyň we kooperatiw bölümlerimiziň synag önümçilik liniýasy

  Kompaniýanyň tutuş ýurt boýunça 400-den gowrak ulanyjysy bolan ajaýyp satuw topary bar.
  has giňişleýin gör
 • Uçar önümi-PA610 ak neýlon ýüplük

  Uçar önümi-PA610 ak neýlon ýüplük

  Maşyn öndürmekde, awtoulagda, awiasiýada, gämi gurluşygynda, himiýa pudagynda ulanylyp bilner.
  has giňişleýin gör
 • Daşky gurşaw faýly

  Daşky gurşaw faýly

  Neýlon 610 çip önümleri, doly we ylmy hil dolandyryş ulgamy bar.
  has giňişleýin gör

önümimiz

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

 • 0+

  Kompaniýa 38 gektar meýdany eýeleýär

 • 0+

  00ylda 4100 tonna neýlon ýüplük

 • 0+

  meýdany 23,600 inedördül metr

 • 0+

  Jemi 150 million ýuan

 • 0+

  15 tehniki gözleg we ösüş işgärleri

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

Aýnamyz giňden ulanylýarIň soňky maglumatlarymyz

Kosmetiki çotga simleri üçin çig mal saýlamak
Çotga simini nädip saýlamaly?
PA610 we PA612 hakda
Neýlon gabyklarynyň bazar bahasy nähili?
Pbt çotgasynyň saçyny näme çalşyp biler?
has giňişleýin gör